Bergborrning i Stockholm

Bergskrotning, borrning i berg
& Bergförstärkning i Stockholm

Bergborrning i Stockholm

Vi utför bergskrotning och nätning av berg samt borrar i berg
vid t.ex. förstärkningsarbeten för master och vindkraftverk, anläggning av bullerplank och viltstaket.