Proffs på bergsprängning - Din bergsprängare Stockholm

Allt inom Bergsprängning i Stockholm

Helhetslösningar inom bergsprängning

Med lång erfarenhet inom bergsprängning och modern utrustning åtar vi oss helhetslösningar inom bergsprängning i Stockholm. Vi tar hand om hela sprängningsentreprenaden.

Vibrationsfri bergsprängning
i Stockholm

När man utför bergsprängning i Stockholms innerstad krävs det noggrann kontroll av omgivningen för att undvika skador på närbelägna fastigheter, oavsiktliga stenkast m.m.

Vi använder oss vibrationsfria sprängningsmetoder och sätter alltid säkerheten först!

Bergsprängning utan
krav på besiktning

Med vibrationsfri sprängning och spräckning slipper du dyra och tidsödande besiktningar av närbelägna fastigheter.

Läs mer om vibrationsfri sprängning här.
Naturligtvis innehar vi alla nödvändiga utbildningar, försäkringar och tillstånd för borr, spräckning och sprängningsarbeten. 

Inomhussprängningar i Stockholm

Vi har lång erfarenhet av källarsprängningar och inomhussprängningar i Stockholm. Vi utför vibrationsfria sprängningar i källarutrymmen, vid ombyggnader och renoveringar av fastigheter över hela Stockholm.

Undervattenssprängning

Vi utför även undervattenssprängningar vid anläggning av tunnlar och broar m.m.

Berg & Stenspräckning

Vi utför vibrationsfri spräckning av berg och sten året om rund vid b.la. anläggningsarbeten, villadräneringar, invändiga ombyggnationer och tillbyggnader m.m.