Vibrationsfria sprängningar Stockholm

Vi utför vibrationsfri sprängning i Stockholm

Sprängning i känsliga områden

Våra bergsprängare är specialister på bergsprängning och bergspräckning i alla miljöer, även i trånga och känsliga områden som nära husgrunder, invändiga sprängningar vid dräneringar, tillbyggnationer, anläggning av källarutrymmen och pooler m.m.

Ingen besiktning av
närbelägna fastigheter krävs

En stor fördel med korrekt utförd vibrationsfri sprängning eller spräckning är att den inte kräver någon besiktning av närliggande fastigheter. Detta sparar naturligtvis mycket tid och pengar för dig som kund.

Begär offert från
bergsprängare i stockholm!

Vi utför vibrationsfri sprängning åt såväl byggföretag som privatpersoner över hela Stockholm.